När du öppnar Outlook första gången kommer du få upp en ruta där du behöver mata in din e-postadress i fältet för e-post och sedan behöver du klicka på ”Avancerade inställningar”. Under Avancerade Inställningar finns en kryssruta för manuell konfiguration av ditt e-postkonto och denna måste bockas i.


Nu kommer du skickas vidare till en skärm där du uppmanas att välja vilken typ av konto som du vill lägga till. I detta fallet behöver du välja alternativet IMAP och efter att detta är valt kommer du skickas vidare till näste steg.


I detta steget behöver man ange serverinformation för e-post enligt följande:

Serverinformation för inkommande e-post:
Port: 993
Krypteringmetod: SSL/TLS

Utgående e-post:
Server för utgående e-post (SMTP): smtp.fsdata.se
Port: 587
Krypteringsmetod: STARTTLS

Nu kommer en popupruta att dyka upp. Här behöver man ange användarnamnet och lösenordet för e-postkontot som du vill lägga upp enligt följande:


Användarnamn: Det användarnamn som ni har för kontot.
Lösenord: Det lösenord ni har för kontot.

Om du fyllt i alla uppgifterna korrekt kommer du nu skickas till en ny skärm med ett meddelande som meddelar att kontot är upplagt. Klicka på knappen OK för att fortsätta till Outlook och börja läsa in dina mail.

Did this answer your question?