I Outlook 2013, klicka på Arkiv och sedan Kontoinställningar följt utav Kontoinställningar ytterligare en gång

Det kommer att öppnas upp en ny ruta.

Där klickar ni på knappen Nytt.

Därefter klickar ni i rutan Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper.

Sedan väljer ni Pop eller IMAP.

Användarinformation

 • Ditt namn: Det namn som mottagarna ser när ni skickar mail ifrån klienten.

 • E-postadress: Den e-post adress som ni önskar lägga upp. Till exempel: [email protected]

 • Serverinformation

 • Kontotyp: IMAP

 • Server för inkommande e-post: imap.fsdata.se

 • Server för utgående e-post (SMTP): smtp.fsdata.se

Inloggningsinformation

 • Användarnamn: Det användarnamn som ni har för kontot.OBS! Om ni har ett @u1234567 användarnamn så gäller det här.

 • Lösenord: Det lösenord ni har för kontot.

Exempel:


När ni har lagt in de uppgifterna så trycker ni på Fler inställningar.

Där går ni in under Utgående server, varpå ni markerar ”Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering” och ”Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post” som i exemplet nedan.

Sedan klickar ni på fliken Avancerat.

Med krypterad anslutning använder ni följande:

 • Inkommande server (IMAP): 993

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

 • Utgående server (SMTP): 587

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: TLS

Sedan klickar ni på Nästa och allting ska vara klart om era inloggningsuppgifter stämmer.

Did this answer your question?