Här är generell överblick över vilka värden du ska ange för att ansluta till våra e-postservrar.

Inställningar för IMAP (rekommenderas för E-post Bas)

Server för inkommande e-post: imap.fsdata.se

  • Port: 143

  • Port: 993 (SSL)

  • Server för utgående e-post: smtp.fsdata.se

  • Port: 26 (utan SSL/TLS)

  • Port: 587 (med TLS)

Inställningar för POP3 (rekommenderas ej)

Server för inkommande e-post: pop.fsdata.se

  • Port: 110

  • Port: 995 (SSL)

  • Server för utgående e-post: smtp.fsdata.se

  • Port: 26 (utan SSL/TLS)

  • Port: 587 (med TLS)

Inställningar för SPF

Detta är den SPF-inställning som behöver anges i ens kontrollpanel om man använder sig av FS Datas Exchange-miljö. Denna inställning visar att FS Datas mailservrar är godkända för utskick av E-post och gör att ens mail inte klassas som spam av mottagaren.

Typ: TXT

Namn: Lämna tomt (OBS! Kan variera från leverantör till leverantör. Med vissa kan man behöva fylla i sitt domännamn eller sätta @ i detta fältet)
TTL: Standard hos leverantören

Värde: v=spf1 include:autodiscover.info a:smtp-gw.fsdata.se -all

Did this answer your question?