När du öppnar Outlook första gången kommer du få upp en ruta där du behöver mata in din e-postadress i fältet för e-post och sedan behöver du klicka på ”Avancerade inställningar”. Under Avancerade Inställningar finns en kryssruta för manuell konfiguration av ditt e-postkonto och denna måste bockas i.

Nu kommer du skickas vidare till en skärm där du uppmanas att välja vilken typ av konto som du vill lägga till. I detta fallet behöver du välja alternativet Exchange.

Nu kommer en ruta dyka upp där du behöver mata in ditt användarnamn och lösenord för kontot. Detta görs enligt följande: Inloggningsinformation

Användarnamn: Det användarnamn som ni har för kontot.

OBS! Om ni har ett e-postkonto med @u1234567 användarnamn så gäller det här.

Lösenord: Det lösenord ni har för kontot.

Efter att du matat in uppgifterna behöver du bocka i rutan ”Spara mina uppgifter” och sedan klicka på OK.

Om du fyllt i alla uppgifterna korrekt kommer du nu skickas till en ny skärm med ett meddelande som meddelar att kontot är upplagt. Klicka på knappen OK för att fortsätta till Outlook och börja läsa in dina mail.

Did this answer your question?