Gå in på telefonens inställningar och välj Accounts (Konton).

Välj sedan att lägga till ett IMAP-konto.

Fyll sedan i e-postadress.

Skriv nu ditt lösenord för e-postkontot.

Nu ska fälten för Inkommande e-post fyllas i enligt följande:

 • Användarnamn: [email protected]

 • Lösenord: Ditt lösenord för e-postkontot

 • IMAP-server: imap.fsdata.se

 • Säkerhetstyp: SSL/TLS (Acceptera alla certifikat) eller ingen säkerhet

 • Port: 993. Om ingen säkerhet valdes som säkerhetstyp använd port 143

Även fälten för Utgående e-post ska fyllas i enligt följande:

 • SMTP Server: smtp.fsdata.se

 • Port: 587. Om ingen säkerhet väljs som säkerhetstyp använd port 26

 • Bocka för alternativet Kräv inloggning

 • Säkerhetstyp: STARTTLS (Acceptera alla certifikat) eller ingen säkerhet

 • Användarnamn: [email protected]

 • Lösenord: Ditt lösenord för e-postkontot

Färdigt. Nu kan även flera andra inställningar som exempelvis synkroniseringsfrekvens, notifikationer och liknande ställas in. Dessa kan man dock med gott samvete låta stå på de förvalda alternativen.

Did this answer your question?