När man flyttar, eller överför (transfer), ett domännamn mellan olika domänleverantörer så hanteras det vanligtvis med sk. auktoriseringskoder (auth codes, epp codes).

Ägaren till domänen kontaktar sin befintliga leverantör och begär ut en kod, som skickas ut via e-post (till den e-postadress som är angiven för domänen i whois). Ägaren förser sedan den nya leverantören med denna kod, som i sin tur påbörjar en överföring av domänen.

En överföring kan ta allt ifrån en dag till en vecka att genomföra. När domänen överförs så kopieras all information om domännamnet som finns i whois över till den nya leverantören. Därefter kan domänen uppdateras hos den nya leverantören (t ex byta namnservrar osv).

Så här flyttar man en domän från FS Data till en annan leverantör:

För .se, .com, .net, .org, .info, .biz, .nu,.eu, no:

Kontakta vår kundtjänst för att få auktoriseringskoden utskickad via e-post. Notera att 60 dagar måste ha passerat sedan domänen registrerades eller senast uppdaterades för att auktoriseringskoder ska kunna skickas ut för domännamn under .com .net .org .info .biz .nu och .eu.

Did this answer your question?