Denna guide beskriver hur man går tillväga för att lägga till sitte-postkonto på Mac OS X på enklaste möjliga sätt.

För att lägga till kontot behöver du öppna Mac Mail och sedan klicka på "Verktyg > Konton och Lösenord". Välj sedan kontotyp annat enligt nedanstående:

Välj sedan att du önskar att lägga till ett nytt e-postkonto.

Nu behöver du mata in uppgifter för kontot enligt nedanstående:

  • Namn: Ditt namn som ska stå i avsändarraden

  • Användarnamn: Din e-postadress

  • Lösenord: Ditt lösenord för e-postkontot.

När du matat in informationen väljer du att du vill logga in på kontot.

Efter att du klickat på logga in kommer du få ett felmeddelande och du behöver då mata in mer information enligt nedanstående:

  • Kontotyp: IMAP

  • Inkommande server: imap.fsdata.se

  • Utgående server: smtp.fsdata.se

Klicka sedan på knappen "Logga in".

Bocka i rutorna för "E-post" och "Anteckningar" samt klicka sedan på knappen "Klart"

Grattis! Du har nu lagt till ditt e-postkonto i din e-postklient och kan komma igång med din e-posttjänst hos oss.

Did this answer your question?