Vi erbjuder stöd för SSH (Secure Shell) i våra webbhotellspaket. Med SSH kan man logga in säkert, via en krypterad anslutning, mot våra servrar. SSH ger även stöd för SFTP, vilket är säker anslutning via FTP (för överföring av filer).

Vi rekommenderar alla våra kunder att aktivera och använda SSH/SFTP.

Så här aktiverar man SSH hos oss:

  1. Logga in i vår kontrollpanel Waff.

  2. I menyn till höger, välj ”Ditt konto” > ”Login-skal”.

  3. I rullmenyn, välj ett valfritt skal (välj /bin/bash om du är osäker)

  4. Klicka till sist på knappen ”Spara inställningar”

Så här loggar man in via SSH:

  1. Öppna ett terminalprogram på din dator. I Mac OS X ingår ett terminalprogram, som finns under ”Program” > ”Verktygsprogram” > ”Terminal”. För Windows rekommenderar vi att man laddar ner och installerar Putty.

  2. Skriv in följande kommando och tryck på enter: ssh [email protected] Ersätt ”u1234567” och ”u1234567.fsdata.se” med ditt användarnamn och din kontodomän hos oss. Om din domän pekar till oss, då kan du ange ditt domännamn istället för din kontodomän.

  3. Ange ditt lösenord när det efterfrågas. Om du inte har loggat in tidigare så får du en fråga om du vill spara nyckeln till servern på din dator. Svara ja (eller yes) på denna fråga.

  4. Nu är du inloggad och kan utföra valfria kommandon på servern (inom ditt konto). För att logga ut, tryck på ctrl+d eller skriv logout och tryck på enter.

Notera: Vi erbjuder stöd för SSH-trafik som påbörjas utanför våra servrar (t ex från en SSH/SFTP-klient). Av säkerhetsskäl är SSH-trafik som påbörjas från våra servrar inaktiverad. Om ni av särskild anledning behöver stöd för detta, kontakta då vår kundtjänst.

Did this answer your question?