I våra webbhotellspaket erbjuder vi inte bara stöd för PHP via hemsidor, utan även via en terminal. Detta brukar kallas för PHP-CLI (PHP Command Line Interface). På detta sätt kan man utveckla och köra PHP-script på servern utan en hemsida. Det är fördelaktigt t ex om man vill köra schemalagda script.

Så här kör man PHP via en terminal

Börja med att logga in via SSH Skapa ett script med valfri textredigerare t ex: nano hello-world.php

Lägg in följande kod: <?php echo "Hello world!\n"; ?>

För att spara filen med nano, tryck ctrl+x, y och enter.

Kör scriptet via terminalen: php-cli hello-world.php

På samma sätt som vi erbjuder stöd för flera olika versioner av PHP för hemsidor så erbjuder vi även stöd för olika versioner av PHP-CLI. PHP-CLI-versionerna är synkroniserade med PHP-versionerna för hemsidor. Vi uppdaterar PHP fortlöpande så för att se nuvarande versioner, logga in i vår kontrollpanel och gå in under ”Hemsida > ”PHP”.

Kontrollera och byt version av PHP-CLI

Så här kontrollerar man vilken version av PHP-CLI som är angiven som standard via SSH:

php-cli -v

Versionsnumret listas därefter.

För att byta standardversion av PHP-CLI i ett konto, skapa ett alias via SSH:

alias php-cli='php-cli-7.0.6'

Notera att man inte anger det fullständiga versionsnumret utan enbart underversionen. Kontrollera gärna vilken version av PHP-CLI som är angiven efter att ha skapat ett nytt alias.

Så här tar man bort ett alias via SSH:

unalias php-cli

Och så här kontrollerar man samtliga aktiva alias via SSH:

alias
Did this answer your question?