När man skickar e-post via hemsidor så brukar e-posten hanteras av webbservern ifråga. Om man vill vara säker på att e-post som skickas via formulär på hemsidor så bör man dock använda den riktiga e-postservern (den som vanligtvis används för att skicka/ta emot e-posten i ett e-postprogram).

Detta beror på att e-postservrar, till skillnad från webbservrar, vanligtvis är auktoritativa för e-posten till ett visst domännamn. Om en ickeauktoritativ server (webbservern i detta fall) försöker skicka e-posten så kan svarande e-postserver (för mottagaradressen) neka leveransen (då den anser att det är spam).

E-post i WordPress hanteras vanligtvis via webbservern. Man kan dock enkelt konfigurera WordPress till att använda en riktig e-postserver med ett tillägg som heter WP Mail SMTP. Här är en guide till hur man använder WP Mail SMTP för ”spamsäkra” formulär i WordPress.

  1. Installera och aktivera WP Mail SMTP. Enklast är att göra detta direkt via WordPress administrationsgränssnitt (wp-admin).

  2. När WP Mail SMTP är aktiverat, gå då in under ”Inställningar” > ”Email” i wp-admin.

  3. Under ”Mailer”, välj ”Send all WordPress emails via SMTP.”.

  4. Ange ”smtp.fsdata.se” som SMTP-server, välj TLS-kryptering via port 587 och ”Yes: Use SMTP authentication.”.

  5. Till sist, ange ert användarnamn och lösenord för e-posten hos oss.

  6. Spara ändringarna och testa gärna att skicka ett e-postmeddelande via testfunktionen längst ner på sidan.

För formulär i WordPress kan vi rekommendera tillägget Contact Form 7. Det har många användare, utvecklas flitigt och är enkelt att hantera (även med flera olika formulär på en hemsida). Det fungerar givetvis även utmärkt med WP Mail SMTP.

Did this answer your question?