Crontab är ett program som körs på våra Linuxservrar och med hjälp av en crontab fil kan man då köra program vid specificerade tidpunkter.

För att editera din crontab fil loggar du in via SSH och skriver kommandot:

crontab -e

Formatet på crontab filen är:

[minut] [timme] [dag i månaden] [månad] [veckodag] [kommando]

Minuterna räknas från 0 till 59, timmarna från 0 till 23, dag i månaden från 1 till 31, månad från 1 till 12 och veckodag från 0 till 6, där 0 motsvarar söndag. Om vi t ex vill köra programmet test.pl kl 12:00 varje dag skriver man:

0 12 * * * test.pl

Här ser du att vi använder * för att beteckna att den skall ta med alla värdena för det fältet. Det går även att använda komma och bindstreck för att tala om när ett program skall köras. Om vi t ex vill att programmet test.pl skall köras vid minuttalet 0 och 30 vid timmarna 12, 13 och 14 den tionde och tjugonde varje månad så kan man skriva:

0,30 12-14 10,20 * * test.pl

Notera att det inte får finnas några mellanslag efter kommatecknen eller bindestrecket.

Om du vill ha en kommentar i din crontabfil skriver du ett # tecken först på raden. Det får inte finnas några tomma rader i crontab filen, för då får du felmeddelanden.

Om du bara vill se vad din crontabfil har för innehåll kan du använda kommandot:

crontab -l
Did this answer your question?