Logga in i kontrollpanelen Waff. Klicka på Databaser i menyn till höger och när du får fram undermenyerna klickar du på MySQL-Konto. Om du inte tidigare gjort det aktiverar du ditt MySQL genom att klicka på knappen. Glöm inte att notera användarnamnet och lösenordet som du får på skärmen.

När du har MySQL kontot aktiverat är nästa steg att skapa en databas som du kan använda. Klicka på PHPmyAdmin i menyn till höger och logga in där med uppgifterna du fick när du aktiverade MySQL kontot.

När du är inloggad skapar du en databas genom att byta ut frågetecknet mot ett (1) valfritt tecken, exempelvis en siffra eller valfri bokstav. Klicka sedan på knappen Skapa.

Nu har du en databas som du kan avända

Did this answer your question?