För att administrera sina MySQL databaser används vanligtvis ett särskilt program. Vi erbjuder ett webbaserat gränssnitt som heter PHPmyAdmin. Detta kommer ni åt via kontrollpanelen WAFF.

Här kan ni bland annat skapa, radera, exportera (ta backup) och importera (återställa) databaser. Här kan man även ange vilken teckenuppsättning som skall användas. För MySQL 5 är standard UTF-8 och för MySQL 4 är standard Latin-1. Detta är särskilt viktigt att tänka på om man skall importera en MySQL 4 databas till ett MySQL 5 konto eller tvärtom.

Did this answer your question?