I denna manual kan du läsa mer om exakt hur du går tillväga för att lägga upp ett existerande e-postkonto av typen bas på din iPhone/iPad.

1. Det första som du behöver göra är att välja appen som heter "Inställningar" och när denna appen är igång behöver du välja alternativet som heter "Konton och Lösenord".

2. Efter att du navigerat dig in på "Konton och Lösenord" så kan du se alla konton på din enhet och här väljer du att du alternativet "Lägg till konto".

3. När du valt att du vill lägga till ett konto så behöver du nu välja kontotyp och i detta fallet så är det typen "Annat" som du bör välja.

4. Nu är det dags att ange inloggningsuppgifter för ditt e-postkonto och dessa ska du ha fått eller skapat i samband med att e-postkontot skapades:

  • Namn: Det namn som du vill ska visas i avsändarraden

  • E-post: Din e-postadress som du önskar lägga till

  • Lösenord: Lösenordet för e-postkontot

  • Beskrivning: Valfritt

När du angett uppgifterna klickar du på knappen "Nästa".

5. Efter att du angett inloggningsuppgifter så behöver du nu ange serverinställningar för e-postkontot enligt nedanstående:

Server för inkommande e-post:

  • Värdnamn: imap.fsdata.se

  • Användarnamn: din e-postadress

  • Lösenord: Lösenord för e-postkontot

Server för utgående e-post:

  • Värdnamn: smtp.fsdata.se

  • Användarnamn: din e-postadress

  • Lösenord: Lösenord för e-postkontot

Efter att du angiviet uppgifterna behöver du klicka på "Nästa".

OBS: Viktigt är att du anger lösenordet även för utgående e-post även fast att Apple uppger att det är valfritt - om detta inte görs så kommer inga skickade mail att gå iväg och du kommer få upp ett felmeddelande om att "servern inte stödjer vidaresändning".

5. Bocka i rutan "E-post" och klicka sedan på knappen "Nästa".

Grattis! Du har nu lagt till ditt e-postkonto i din e-postklient och kan komma igång med din e-posttjänst hos oss.

Did this answer your question?