I denna guiden går vi igenom hur man går tillväga för att aktivera SSL (https://) på ett enkelt sätt om man använder sig utav det populära webbsidepublicerarverktyget WordPress.

Först och främst behöver du logga in på din administrationspanel för WordPress, välj sedan "Tillägg" och att du vill lägga till ett nytt tillägg.


Efter att du valt att du vill lägga till ett nytt tillägg så behöver du söka efter tillägget som du vill lägga till och i detta fallet så behöver man söka efter tillägget "Really Simple SSL". Välj sedan att du vill installera respektive aktivera tillägget.

Efter att du installerat tillägget så kommer du få upp ett meddelande om att installationen nästan är klar och här behöver du trycka på knappen "Go ahead, activate SSL" för att aktivera SSL på din webbplats.

Efter att installationen är klar kommer du få upp ett meddelande som bekräftar att SSL är aktiverat och din sida kommer nu vara tillgänglig för dina besökare över https://.

Did this answer your question?