I cPanel kan användaren själv redigera DNS-inställningar för sina domäner.
I spalten "Domains", välj ikonen "Zone Editor".

Om enbart en post ska läggas till går det redan i listan över domäner att välja "A record", "CNAME record" eller "MX record" för att lägga till ett sådant direkt.
Om mer avancerade poster ska skapas, eller ändringar ska göras, tryck på "Manage".
Där går det att redigera, lägga till och ta bort samtliga DNS-poster.

Did this answer your question?