För att lägga till eller ta bort en subdomän i cPanel, gå till spalten "Domains" och väl "Subdomains".

Där kan en ny subdomän skapas genom att fylla i de tre fälten och trycka "Add Domain".

"Document Root" är sökvägen till den mapp sidans innehåll ligger i. cPanel kommer automatiskt att föreslå en mapp men det går att välja valfri sökväg.

I listan kan du även välja att hantera eller ta bort subdomäner.
För att ta bort en subdomän, tryck "Remove".

För att göra subdomänen till en vidarebefordring, välj "Manage Redirection" och adressen dit subdomänen ska peka.

Did this answer your question?