För att göra en fullständig kopia av innehållet i cPanel, gå till spalten "Files" och välj "Backup Wizard".

Tryck sedan på knappen "Back Up".

Vill ni kopiera allt innehåll, välj "Full Backup". Vill ni bara ta backup på vissa delar av kontot kan ni välja det i högerspalten.

Sedan följer ett par alternativ för hur du vill hantera backupen.
Ni kan även ange en e-postadress dit information om processen ska skickas.
Tryck sedan Generate Backup.

Vill ni göra en återställning, välj "Restore" där ni tidigare valde "Back Up" (bild 2) och välj sedan vilka objekt ni vill återställa.

Starta återställningen genom att ladda upp den backup ni vill använda, tryck sedan "Upload" och vänta på vidare instruktioner.

Did this answer your question?