För att skapa en ny databas, gå till spalten "Databases" och välj "MySQL Database Wizard".

Skriv in det namn ni vill ge databasen. Det som skrivs in blir ett suffix till användarnamnet, alltså i formen username_databassuffix
Tryck därefter "Next Step".

Skriv in önskat användarnamn för databasen. Smidigast är att använda samma användarnamn som databasnamn för lättare överskådlighet vid framtida administration.
Välj ett lösenord som är svårt för utomstående att lista ut, helst med både stora och små bokstäver samt en siffra eller ett specialtecken. Den undre mätaren visar ungefär hur säkert ditt lösenord är.
Välj sedan "Next Step".

Databasanvändaren behöver ha korrekta rättigheter, det är väldigt sällan dessa avviker från standardinställningen. Kryssa därför i "ALL PRIVILEGES" och tryck sedan "Next Step".

Nu är databasen skapad och är redo att användas.

Did this answer your question?