En DNS-zon är en sorts ritning av vart och hur din domän pekar, en DNS-zon kan exempelvis innehålla följande inlägg:

Namnservrar-inlägg används för att hitta korrekt serversamt DNS-zon för en domän för att sedan kunna hitta övriga DNS-inlägg.

NS-inlägg ien DNS-zon måste matcha namnservrarna som används

A-inlägg pekar domänen mot en IP-address (exempelvis fsdata.se >1.1.1.1)

Cname-inlägg pekar subdomäner mot ett annat domännamn, exempelviswww och mail (www.fsdata.se >fsdata.se).

MX-records används för att hitta rätt server för attt hanterainkommande mail för ett domännamn. Om en extern mailtjänst användsså behöver man justera sina MX-records för att mailen ska kommafram till denna mailtjänst.

TXT-inlägg är anpassningsbara inlägg som precis som namnet antyderinnehåller text och har flera användningsområden (ex. SPF, DKIM,verifieringsinlägg). Dessa behöver formateras enligt det format somär angivet.

Did this answer your question?