Om du klickar på sårbarhetsskanningen i kontrollpanelen så får du en översikt över dina sårbarhetsskanningsresultat

Did this answer your question?