Har du någon gång anslutit mot ett publikt WiFi-nätverk och undrat om någon annan kan se din internettrafik medans du surfar? Detta är en vanlig frågeställning som många idag har då allt mer känslig information skickas digitalt (e-post, bankuppgifter mm.) och när man ansluter via ett publikt okrypterat nätverk kan informationen avlyssnas av en illasinad tredjepart.

Därför har VPN-tjänster blivit ett allt mer populärt verktyg för att skydda sin digitala information när man tillexempel är utomlands och behöver koppla upp sig på en delad publik WiFi-uppkoppling.

Vad är VPN och hur fungerar det?
När man aktiverar en VPN-anslutning så skapas en krypterad tunnel mellan din enhet och en säker fjärrserver som tillhandahålls av VPN-tjänsten. All din internettrafik skickas sedan genom tunneln så att den inte kan avlyssnas på vägen och samtidigt döljs även din publika IP-address.

VPN skyddar även mot avlyssning från exempelvis myndigheter eller internetleverantörer som vill åt din data av en/flera anledningar.


Behöver jag VPN på alla mina enheter?

Ja, för att kunna koppla upp dig mot en VPN-server så behöver du installera VPN-klienten på alla de enheter som önskar att ansluta.


Tillhandahåller FS Data VPN-tjänster?

Vi här på FS Data har nyligen börjat erbjuda ett flertal olika VPN-paket för att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att koppla upp sig säkert mot internet - oavsett var de befinner sig i världen.

Lösnigen vi erbjuder har 30 servrar på flera olika platser och stöd för avancerad kryptering baserad på AES-256.

Mer information om våra olika paket för VPN finns här:
https://fsdata.se/vpn.php

Did this answer your question?