Ett vanligt förfarande idag är att man i vissa fall vill konfigurera sin router för att automatiskt hantera terminering av VPN-anslutningar direkt på routernivå. Detta är vanligt om man exempelvis vill konfigurera smart-TVs eller liknande för att gå direkt via VPN-anslutningen för att kringå exempelvis geologisk blockering av innehåll för exempelvis streamtjänster.

I denna guide kommer vi sammanfatta information kring hur man går tillväga för att upprätta en anslutning mot VPN-tjänsten på en ASUS-router.

Hämta konfigurationsfilerna för FS Data VPN-anslutningen

Först och främst behöver man börja med att logga in på vår användarportal på https://billing.fsdata.se och därefter behöver man välja alternativet som heter “Tjänster”.

Därefter behöver du klicka dig in på tjänsten som avser ditt VPN, i vårt exempel rör det sig om tjänsten som heter “VPN Utimate Plus”, genom att klicka på knappen “Hantera”.

Nu kommer du presenteras med en rad olika alternativ som gäller för din VPN-tjänst och du kommer även presenteras med de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta mot din tjänst hos oss. Dessa behöver du notera ner då de kommer att krävas senare i guiden när vi upprättar anslutningen mot vår VPN-tjänst då det kräver en separat inloggning.

Efter att du notera ner inloggningsuppgifterna behöver man välja alternativet som heter “Available servers” i den högra spalten i kontrollpanelen som du befinner dig på.

Därefter behöver du leta fram den server som du önskar att ansluta emot och välja knappen “Download > Default (1194)” för att ladda hem ditt klientcertifikat.

Upprätta en VPN-anslutning på din ASUS router

Först och främst behöver man logga in på sin router genom att besöka sin routers gatewayaddress och normallt sätt är denna satt till 192.168.1.1 i de flesta fall.

När du besökt IP-addressen i en webbläsare så kommer du skickas vidare till ett inloggningsformulär där man behöver logga in med de uppgifter som man själv valt när man satt upp sin router. Fyll i dina inloggningsuppgifter och klicka därefter på knappen “Logga in”.

Därefter behöver du leta upp alternativet “VPN” i det högra hörnet på sidan och klicka på detta alternativ i listvyn.

Nu kommer du presenteras med en rad olika alternativ som avser konfiguration av routern i serverläge för VPN. Här behöver man istället välja alternativet som heter “VPN Client” i den övre spalten i denna vy.

Efter du valt alternativet “VPN Client” kommer du presenteras med en rad olika alternativ som gäller för att sätta upp din router i en klientkonfiguration.

Här behöver vi välja alternativet som heter “Add Profile” enligt nedan.

Nu kommer du presenteras med en skärm där man behöver ställa in sin anslutning mot vår server och detta görs med de uppgifter som vi tidigare har hämtat från vår kundzon.

Först och främst behöver man börja med att välja att servertypen för anslutningen ska vara av typen “OpenVPN” genom att välja alternativet i den övre spalten i dialogrutan.

Därefter behöver man ange en beskrivning och här kan man ange något valfritt som kännetecknar den VPN-profil som man skapar – i vårt exempel anger vi namnet FS Data VPN som namn på anslutningen.

Förutom själva namnet på anslutningen behöver man även ange ett användarnamn och lösenord (dessa uppgifterna hittar man i kundzonen under sin VPN-tjänst), samt även välja den VPN-anslutningsfil som vi laddade ner i tidigare steg.

Klicka därefter på knappen “OK”.

När din VPN-profil är installerad så behöver man klicka på knappen “Activate”.

Did this answer your question?