Mozilla Thunderbird är en kostnadsfri och öppenkällkodsbaserad e-postklient som låter dig att enkelt läsa samt skriva mail på Windows, Linux och Mac datorer. I denna guide beskriver vi hur man går tillväga för att lägga till ditt mailkonto i klienten.

Det första du behöver göra, om du inte redan gjort det är att ladda ner thunderbird gratis genom att besöka följande länk:

https://www.thunderbird.net/


När du installerat programvaran behöver du öppna programmet och sedan starta det på din dator genom att klicka på ikonen för programvaran där du hittar dina installerade program.

När programmet är öppet behöver du klicka på symbolen som ser ut som 3 stycken linjer uppe i det högra hörnet och välja alternativet "Kontoinställningar" i listvyn. Väl inne i kontoinställningar behöver man välja alternativet "Lägg till konto" som finns tillgängligt under knappen "Kontoåtgärder".

När du valt att du önskar att lägga till ett nytt konto kommer du bli ombedd att ange en del uppgifter kring ditt konto som krävs för att lägga till det. De uppgifter som du behöver ange är följande:

  • Ditt fullständiga namn - Det namn som du önskar ska stå i avsändarfältet på de mail som du skickar iväg

  • E-postaddress - Din mailaddress som du önskar att lägga till

  • Lösenord - Ditt maillösenord

När du angett uppgifterna behöver du klicka på knappen "Fortsätt".

Thunderbird kommer nu att automatiskt att försöka hitta inställningar för ditt konto och i de flesta fall är dessa inställningarna felaktiga. För att lägga till kontot behöver vi därför att klicka på knappen "Konfigurera manuellt" för att mata in de server inställningar som krävs för att mailen ska fungera som den skall.

Du kommer nu uppmanas att ange lite fler uppgifter om det konto som du försöker att lägga till och de alternativ som du behöver ange är följande:

Inkommande server:
Protokoll: IMAP

Värdnamn: Detta värde hittar du i den nya kontrollpanelen och är kontospecifikt, om du är osäker så kontakta gärna vår kundsupport så kan de ta fram uppgifterna åt dig.

Port: 993

Anslutningssäkerhet: SSL/TLS

Autentiseringsmetod: Normalt lösenord

Användarnamn: Din e-postaddress

Utgående server:

Värdnamn: Detta värde hittar du i den nya kontrollpanelen och är kontospecifikt, om du är osäker så kontakta gärna vår kundsupport så kan de ta fram uppgifterna åt dig.

Port: 587

Anslutningssäkerhet: STARTTLS

Autentiseringsmetod: Normalt lösenord

Användarnamn: Din e-postaddress

Efter att du angivit alla uppgifterna enligt ovan format behöver du klicka på knappen "Testa igen" och därefter knappen "Klar" när testat är slutfört.

Om du angivit alla uppgifterna korrekt så ska kontot nu vara tillagt och dina mail kommer därefter att börja att laddas in.

Did this answer your question?