Microsoft Outlook är en av de mest populära e-postklienterna på marknaden och det är därför väldigt vanligt att man önskar att lägga till sin e-post i denna mjukvara. I denna guide kommer vi beskriva hur man lägger till mailen i de flesta versioner av Microsoft Outlook för Windows-datorer.

Det första som du behöver göra för att lägga till ditt mailkonto i Outlook är att börja med att mata in din e-postaddress som du önskar att lägga till. Du behöver därefter bocka i alternativet "Avancerat > Låt mig att konfigurera mitt konto manuellt" och sedan klicka på knappen med texten "Anslut".

Outlook kommer därefter göra en del tester för att validera kontot och därefter kommer du bli ombedd att välja kontotyp, vilket för konton i den nya kontrollpanelen är konton av typen "IMAP".

Efter att du valt kontotyp kommer du bli ombedd att ange de inställningar som används för att upprätta en anslutning mot servern. Nedan kommer en sammanfattning kring de uppgifter som behöver anges:

Inkommande mail:

Värdnamn: Detta värde hittar du i den nya kontrollpanelen och är kontospecifikt, om du är osäker så kontakta gärna vår kundsupport så kan de ta fram uppgifterna åt dig.

Port: 993

Anslutningssäkerhet: SSL/TLS

Utgående mail:

Värdnamn: Detta värde hittar du i den nya kontrollpanelen och är kontospecifikt, om du är osäker så kontakta gärna vår kundsupport så kan de ta fram uppgifterna åt dig.

Port: 587

Anslutningssäkerhet: STARTTLS

Därefter behöver du klicka på knappen "Nästa" och därefter behöver du ange ditt maillösenord i textfältet som dyker upp. Efter att du angett lösenordet klickar du på knappen med texten "Anslut".

Nu kommer Outlook att genomföra ett anslutningstest och om alla uppgifterna är korrekta så kommer Outlook bekräfta att kontot är tillagt. Därefter kommer Outlook att börja hämta ner alla mail och ditt e-postkonto är färdigt.

Did this answer your question?