Börja med att logga in på Webmailen via https://webmail.mhmail.se

Klicka sedan på kugghjulet nere till vänster.

Klicka på Filter, sedan Lägg till filter.


I denna ruta måste du fylla i en del saker.

1. Klicka på Lägg till ett Villkor.

2. Namn - Här väljer du ett valfritt namn på ditt i filter, i det här fallet kan du kalla det för "Autosvar"

3. Under Villkor, så ska du välja Från, sedan välja Innehåller, i det tomma fältet skriver du @.

4. Under Handlingar väljer du Autosvar, sedan klickar du på + tecknet.

5. Svarsintervall, detta är hur många gånger per dygn alla ska få ditt autosvar.

6. I ämnesraden skriver du i vilken rubrik ditt autosvar ska ha, du kan välja vad du vill här.

7. I meddelande så kan du skriva vilket meddelande personerna ska få som mailar till dig.

8. Klicka sedan på "Klar"

Nu har du skapat ditt Autosvar! Klicka bara på Spara och testa maila dig själv så ska du kunna se autosvaret!


Did this answer your question?