För att lägga till innehåll (sektioner) på din hemsida:

  1. Klicka på + knappen

2. Välj var på hemsidan du vill lägga in en sektion

3. Välj vad för innehåll du är ute efter i listan till vänster och i höger lista hittar du design på innehållet och varianter

4. Det går även att flytta sektionen uppåt eller neråt på knapparna till höger vid varje sektion

5. Det går även att ändra utseende på sektionen på knappen till vänster för varje sektion

6. Här kan man ändra färgtema/bakgrund samt "layout"

Did this answer your question?