DNS зоната е карта на Вашия домейн, тя съдържа следното:

  • Nameserver-и спомагат за намирането на сървъра както и правилната DNS зона за домейн, за да получи информация за другите записи на DNS зоната.

  • NS записите описани в DNS зоната трябва да съвпадат nameserver-ите, които се използват.

  • A записи насочват домейна към IP адрес (напр. моятдомейн.бг -> IP адрес).

  • CNAME записите насочват поддомейните към други домейни като например www и mail. (напр. www.домейн.бг -> домейн.бг).

  • MX записите контролират къде се получават имейлите. Ако мейлът трябва да се хоства на друг сървър, тогава MX записите трябва да бъдат променени. (напр. домейн.бг -> мейл сървър).

  • TXT записите са персонализирани записи, които съдържат информация, четима за машини. TXT записите трябва да се форматират спрямо технологията, която се опитвате да използвате.

Did this answer your question?