За да премахнете събдомейн, можете да направите следното:

  • Свържете се със cPanel и натиснете бутона "Subdomains"

Най-отдолу, под "Actions", ще видите опция "Remove".

Did this answer your question?