TLD е съкращение от Top Level Domain (Домейн от най-високо ниво). Има различни съкращения в зависимост от типа TLD.

  • gTLD е съкращение от Generic Top Level Domain. Това е най-често срещаният тип TLD, тук можете да намерите следните: .com .net, .info, org и много други!

  • ccTLD е съкращение от Country Code Top Level Domain. Това е TLD за определена държава напр. .SE за Швеция, .UK за Великобритания и .BG за България.

  • nTLD е съкращение от New Top Level Domain. Това са новите TLD, които бяха пуснати в началото на 2014г. и ще продължават да бъдат съдени в следващите години - напр. .club, .yxz, .host, .email и много други.

Did this answer your question?