Домейн име, Домейн адрес и домейн са различни термини за едно и също нещо; начин за именуване и групиране на компютри свързани към интернет. Домейнът може да съдържа тирета, но не може да започва или свършва с такива.

Did this answer your question?