Ако се получи оферта, когато остават по-малко от 5 минути до края на търга, времето автоматично се удължава с още 5 минути.

Did this answer your question?