Започнете като добавите нов търг за домейна, Вие решавате колко дълго да бъде активен този търг. Когато времето изтече, най-високата оферта ще спечели. Ако не сте доволни от пристигащите оферти, винаги можете да удължите срока на търга, за да се опитате да получите повече оферти.

Did this answer your question?