За начало отидете на https://cpanel.misshosting.bg

Влезте в cPanel.
Под Domains, кликнете иконката Redirects.
От падащото меню изберете типа пренасочване, който трябва да се използва.

Permanent 301 е пренасочване, което ще актуализира отметките на посетителя и ще насочи търсачките в новото местоположение.

Temporary 302 ще пренасочи посетителя или търсачката, но няма да актуализира отметките и търсачките ще продължат да индексират оригиналната страница.

От "http: // (www.)" в падащото меню изберете домейна, който желаете да пренасочите.

Ако желаете да пренасочите страница или директория, можете да използвате съседното текстово поле, за да уточните името на папката или файла.

В полето "redirect to" въведете пълният URL на страницата, която ще контролирате.

Забележка: Трябва да въведете протокола (като http://, https:// или ftp://) пред адреса на домейна, за да бъде прието.

Изберете една от следните www опции за пренасочване, за да определите дали домейнът ще пренасочва:

  • Only redirect with www. пренасочва посетителите, които пишат www. като част от URL-а.

  • Redirect with or without www. пренасочва всички посетители, независимо дали използват www. или не.

  • Not Redirect www. няма да пренасочва посетители, използващи www. като част от URL-а.

Като кликнете опцията Wildcard redirection, позволявате на потребителите да зададат пренасочване към същия файл на нова дестинация.

С Wild Card Redirect www.example.com/about.html ще пренасочи към www.example-destination.com/about.html (конкретния файл на новата дестинация).

Без Wild Card Redirect www.example.com/about.html ще пренасочва към www.example-destination.com (основната страница, НЕ конкретния файл)

Кликнете Add за да зададете определеното пренасочване.

Did this answer your question?