За да работи Вашата MySQL база данни както планирате, ще се нуждае от скрипт, който да извиква или да изпраща заявки до базата данни за информацията, която тя складира. За да прави това, Вие трябва да свържете скрипта си с базата данни чрез конфигурационен файл..

Конфигурационни настройки

Скриптове водени от база данни, като например WordPreess, WHMCS и Joomla, обикновено имат конфигурационен файл настроен по подразбиране, който Вие можете да редактирате с подходящата информация. По-долу ще откриете примери как тази информация може да изглежда:

Host Name = localhost (буквално въведете localhost)

Database Name = cpanelUsername_databaseName

Database Username = cpanelUsername_databaseUsername

Database Password = каквато сте избрали

WordPress пример

Username = joe1337
Database Name = wrdp1
Database-Username = wp1
Database-User Password = eHTb7%Pxa9

// ** MySQL Settings ** //

/** The name of the database for WordPress */

define('DB_NAME', 'joe1337_wrdp1');

 

/** MySQL database username */

define('DB_USER', 'joe1337_wp1');

 

/** MySQL database password */

define('DB_PASSWORD', 'eHTb7%Pxa9');

 

/** MySQL hostname */

define('DB_HOST', 'localhost');

Въпреки че е възможно да се свържете с базата данни чрез потребителското си име и парола за cPanel, ние НИКОГА не препоръчваме това. В този случай всеки път когато промените или нулирате своята парола за cPanel, Вашите бази данни ще спират да работят докато актуализирате конфигурационните файлове.

Did this answer your question?