За да добавите съдържание и приспособления към Вашия уебсайт, първо влезте в Site Builder. След това трябва да видите бутон "Add Content"
След това трябва да получите меню с различни инструменти, които можете да добавите към страницата, като текстови полета, изображения и др.После, за да го добавите към сайта си, просто го провлачете до страницата, на която искате да бъде. Ще бъде маркирано със синьо-зелена рамка където ще се появиКогато пуснете приспособлението, в този случай текстово поле, на Вашия уебсайт трябва да получите кутийка с текст.Тогава ще можете да го редактирате като кликнете текстовото поле и кликнете върху зъбното колело. За изтриване на текстовото поле, натиснете кошчето. Можете да местите тези приспособления като провлачвате полето по страницата!

Did this answer your question?