За да добавите нова странница във Вашия Site Builder просто натиснете бутона "Add page / Folder"

След това попълвате какво да бъде името на новата страница, в случая именувана "Нова страница".
После можете да изберете различни видове шаблони за страница, като например "Контакти", което ще създаде нова подстраница на завършена форма за контакти.

Did this answer your question?