Ако сте създали своя пакет вече е време да си създадете и акаунт. Ако все още не сте създали своя пакет, прочетете това ръководство как да направите това.

В противен случай, влезте в своя WHM с информацията, която сте получили в имейл от нас.1. Кликнете върху "Account Functions" и "Create a New Account".

2. Сега попълнете информацията за акаунта. Трябва да попълните всички полета под "Domain Information".
3. В секцията "Package", изберете пакета, който сте създали предварително, в този пример избираме "Package 1". В секцията "Settings" автоматично се извежда информация от настройките на пакета Ви, не променяйте нищо тук.
4. Под "Reseller Settings" не променяйте нищо.
5. В секцията "DNS Settings", поставете отметка на "Enable DKIM on this account.".
6. Накрая трябва да изберете "Mail Routing Settings", изберете само "Local Mail Exchanger" и после кликнете върху "Create". Вашият нов акаунт вече е създаден.

Did this answer your question?