Ако сте закупили собствен домейн и желаете да го насочите към VPS-a си, то можете да направите това по два начина като следвате стъпките по-долу:


1. Възползвайте се от нашата безплатна DNS услуга като въведете домейна си. След това отидете до едитора на зоната и задайте А записа да сочи към IP адреса за сървъра Ви.
Трябва да нанесете и насочващите записи за името на Вашият сървър (hostname) към IP адреса. Ако той да кажем е server.domain.tld трябва това да сочи към IP адреса ви.
Ако ще използвате и пощенска услуга, то е нужно да създадете МХ записи, отново с името на сървъра (hostname).

2. Можете да влезете във Вашия контролен панел OnApp https://vpscp.misshosting.com (трябва да сте получили писмо с този адрес и данни за достъп) и натиснете върху DNS бутона в менюто от ляво и създайте зона. Там можете да зададете всичките "пойнтъри" за сървъра сами.
Когато приключите е нужно да замените DNS сървърите си със следните:

ns1.missdns.net

ns2.missdns.net

ns3.missdns.net

ns4.missdns.net

Did this answer your question?