За да промените директорията на аддон домейн можете да използвате полето "Username/directory/subdomain Name" от инструкцията за добавяне на аддон домейн.

Ако директорията не съществува, този процес ще я съдаде за Вас. Ако тя вече съществува ще Ви се покаже предупреждение за това. Ако идеята е била да се пренасочи към вече съществуваща такава - просто игнорирайте предупреждението.

Did this answer your question?