Със cPanel, потребителя получава достъп, с който може да въвежда някои корекции в DNS зоната си от самия контролен панел.

  • Потребителят може да създава и променя А и CNAME записи, като просто отиде в "Simple DNS Zone Editor" секцията под графата "Domains" в cPanel.

  • Потребителят може също да създава и променя MX записи с "MX Entry" бутона намиращ се в графата "Mail" в cPanel.

  • Потребителят може лесно да направи персонализиран SPF запис за пощенската си услуга използвайки "Email Authentication" бутона в графата "Mail" в cPanel.

  • Потребителят може също да добавя и променя различни TXT записи от "Advanced DNS Zone Editor" секцията под графата "Domains" в cPanel.

Забележка: cPanel не е способен да възпроизвежда записи с коментар. Ако добавите коментар, cPanel ще индикира че няма МХ запис и по подразбиране препраща към основния А запис, но това не е вярно. Въпреки че оставянето на коментар на края на запис е легитимна практика, софтуера на cPanel не е способен да го разчете коректно.

Did this answer your question?