Аддон домейн е допълнителен домейн който се намира на същия хостинг и cPanel акаунт. Обикновено на тях има напълно отделни и независими един от друг уебсайтове.

За да добавите втори домейн със собствения му уебсайт, можете да направите следното:

Свържете се със cPanel и кликнете на бутона "Addon Domains", под графата "Domains". Има три полета които cPanel иска да бъдат попълнени когато се добавя аддон домейн.

  • New Domain Name: Добавете новото домейн име (domain.tld), но не слагайте "http://", "https://" или "www." в името. Само самото домейн име.

  • Username/directory/subdomain Name: Това ще бъде името на папката която cPanel създава във Вашата public_html папка. Обикновено бихте искали да се уверите че такава директория не е вече съществуваща в public_html. cPanel ще направи предложения как да се казва папката, ако не сте сигурни какво да въведете, препоръчваме да оставите неговото предложение по подразбиране.

  • Password: Добавете парола тук. Тази парола ще бъде използвана от FTP акаунта, който автоматично се генерира от cPanel. Много е вероятно никога да не използвате този акаунт. Ако е така - то можете да въведете произволна парола и да забравите за нея.

С това Вашият аддон домейн е добавен. Сега можете да качвате файловете на Вашия уебсайт в директорията, която е създадена за него в public_html папката.

Did this answer your question?