Om du vill använda din registrerade domän i sitebuildern så behöver du först peka den i din kontrollpanel. Börja med att logga in på din kontrollpanel så du kommer fram hit:

Klicka på sitebuilder ikonen så kommer du att fortsätta fram till den här sidan, tryck då på "Editera/Manage"

Det är här du väljer att peka din domän till sitebuildern så att den blir primär, det du behöver göra är att välja din domän i listan där det står Map Domain som du kan se här så har vi valt test.mhdemo.se:

När du sedan trycker på "Map" så kommer din domän att läggas till i listan som du kan se här nedan:

Domänen brukar automatiskt sättas som primär, om inte så behöver du bara klicka på "Make primary" så kommer din hemsida att publiceras till din domän.

Did this answer your question?