Om du har skapat ditt paket så är det nu dags att skapa ditt konto, om du inte har skapat ditt paket så hittar du en guide hur du gör det här.

Annars loggar du in på din WHM med uppgifterna du har fått i ditt mail ifrån oss.

1. Klicka på "Account Functions" och "Create a New Account".

2. Fyll nu i informationen om kontot, du behöver fylla i alla fält under "Domain Information".

3. Under "Package" väljer du det paket du skapade i guiden innan, i detta exempel har vi valt "Package 1". Under "Settings" hämtar den automatiskt informationen från dina inställningar i paketet, ändra inget här.

4. Under "Reseller Settings" klickar du inte för något.

5. Under "DNS Settings" ska du fylla i "Enable DKIM on this account.".

6. Sista du väljer är nu "Mail Routing Settings", här väljer du bara "Local Mail Exchanger" och sen klickar du på "Create". Ditt nya kontot är nu skapat.

Did this answer your question?