För att ladda ner backup från cPanel:

  • Logga in på cPanel.

  • I filer klickar du på ikonen Säkerhetskopior.

  • Under Full Backup, klicka på Skapa / Ladda ner en Full webbplats Backup.

  • Under säkerhetskopior tillgängliga för nedladdning, klicka på länken för säkerhetskopian du vill ladda ner.

Välj en plats på din dator där du vill spara säkerhetskopian.

Did this answer your question?