Det finns tre olika sätt att ändra utseendet på din webbplats:

 1. Ändra mall för din webbplats

 2. Ändra webbplatsstilar

 3. Ändra stilen på ett visst innehåll

Byte av mallar

Att välja en mall kan antingen göras när du först aktiverar redigeraren, eller genom att välja en annan via Mallväljaren. För att komma åt mallväljaren:

 1. Klicka på huvudmenyikonen högst upp till vänster på skärmen

 2. Klicka på Mallväljare

mallva_ljare.gif

Webbplatsens stilar

Använd Sidstilar för att ändra färger och teckensnitt på hela din webbplats.

För att ändra Site stilar:

 1. Klicka på Sidalternativ, de tre punkterna i det övre vänstra hörnet av skärmen

 2. Från rullgardinsmenyn väljer webbplatsstilar

webbplatsens_stilar.gif

Stilinställningar

Innehållet på sidan har egna stilinställningar.

För att ändra dessa:

 1. Håll muspekaren över ett visst innehåll

 2. Klicka på ikonen kugge i det övre vänstra hörnet

 3. Klicka på fliken Styles visas i sidofältet på toppen.

sidinsta_llningar.gif

Ändring av stilinställningar

För att ändra en stil:

 1. Klicka på den stil du vill ändra

 2. Ändra färg eller teckensnitt

 3. Klicka på bakåtknappen (<)

 4. Klicka på Spara

teckenstil.gif

Färgalternativ

Det finns tre alternativ för att välja en färg:

 1. Välg en från den fördefinierade paletten

 2. Använd färghjulet

 3. Lägg till en hexadecimal färgkod.

fa_rgalternativ.png

Inställnngar för teckensnitt och typografi

Inställnngar för teckensnitt och typografi kan ändras på flera olika sätt:

 1. Själva teckensnittet

 2. Vikt och tjocklek

 3. Storleken

 4. Radavståndet (utrymmet mellan textrader)

 5. Avstånd mellan bokstäverna

insta_llningar_fo_r_font_och_text.png
Did this answer your question?