HITTA DIN TRACKING ID

  1. Logga in på ditt Google Analytics-konto, eller skapa en med hjälp av länken ovan

  2. Klicka på Admin

  3. Välj det konto som du vill spåra

  4. Under Egenskaper, klicka på Spårning info och klicka sedan på Spårningskod

  5. Spårnings ID visas nu. Det kommer att se ut UA-1.234.567-1

LÄGG TILL ANALYTICS PÅ DIN WEBBPLATS

1. Klicka på webbplats längst upp till vänster. Sedan klicka på inställningar.

3. klicka sedan på analytics

4. klistra sedan in din tracking id eller skript.

Anat spårningsskript

Anat spårningsskript

Du kan skriva ditt egen spårningsskript för att åsidosätta Tracking ID.

HITTA DITT GOOGLE ANALYTICS-SPÅRNINGSSKRIPT

Detta kan hittas på samma sida som din spårnings-id.

  1. Logga in på ditt Google Analytics-konto, eller skapa en med hjälp av länken ovan

  2. Klicka på Admin

  3. Välj det konto som du vill spåra

  4. Under Egenskaper, klicka på Spårning info och klicka sedan på Spårningskod

  5. Spårningsskriptet kommer att vara synlig under Webbplatsen spårningsdelen

Did this answer your question?