Har du problem att när du utvecklar / uppdaterar din hemsida att ändringarna inte syns när du besöker hemsidan? Börja med att ladda ner Google Chrome om du inte använder denna.

Gör sedan följande:

Högerklicka på hemsidan och välj "Inspektera".

Klicka på "Network" och sedan har du "Disable Cache" , spara denna inställning för att underlätta din uppdatering av hemsidan.

Did this answer your question?