En fullständig cPanel backup gör en kopia av alla dina filer, e-post, databaser, etc. En gång initierade måste du tillåta backup tid att utföra. Servern kan skicka e-post till en adress som du anger när säkerhetskopieringen är klar att hämta. Stegen för att generera, ladda ner och återställa en fullständig säkerhetskopia förklaras i detalj nedan.

Obs: Delade och återförsäljare planer kan bara skapa cPanel backup på upp till 10 GB med 150.000 inoder eller mindre. Om säkerhetskopian är större än 10 GB eller har mer än 150.000 inoder måste du kontakta vår support för att få hjälp att gå förbi gränsen.

Did this answer your question?