För att redigera ett befintligt eller skapa ett nytt DNS-record så måste du logga in på din kontrollpanel (cPanel). Beroende på vad du ska lägga till för typ av DNS-record så behöver du göra följande:

  • A och CNAME Records - Ska du skapa eller redigera A och CNAME-poster genom att gå till Advance DNS Zone Editor, som finns under Domains avsnittet i cPanel.

  • MX Records - Ska du skapa och redigera MX-records med ikonen MX-post finns under Mail avsnittet i cPanel.

  • SPF och TXT Records - Ska du skapa och redigera SPF-poster gör du det genom att använda autentisering ikonen E-post i Mail avsnittet i cPanel.

Did this answer your question?